We spreken met Jill Vanparys, videogame en user experience designer. Zij brengt videogame ideeën duidelijk over, brengt concepten tot leven en ontwikkelt een sterke en relevante visie. Jill identificeert en valideert belangrijke gameplay-elementen voordat de makers het spel effectief ontwikkelen.

 

“Efficiënte communicatie is cruciaal bij de ontwikkeling van videogames. Ik geef workshops, verleen mentoring en help makers bij het opstellen van dossiers, het creëren van marketingmateriaal en het maken van pitch decks die de essentie van hun concept uitleggen aan potentiële geldschieters, partners of uitgevers”, zegt Jill.

 

Jill heeft advies voor jonge vrouwen die een carrière nastreven in de innovatieve en creatieve sector van videogames: “Je hoort hier thuis. Geloof in jezelf, je vaardigheden en je toegevoegde waarde. Zeg het tegen jezelf. En omring je met mensen die er ook in geloven. Zij zullen je beter doen voelen op momenten dat het niet gaat. Ik vind de Belgische gamesector een gastvrije plek met vriendelijke mensen. Maar begrijp ook dat je soms extra energie nodig hebt om aan die mensen uit te leggen wat jij waard bent. Wees daar uitgesproken over. Vertel iedereen wat je wilt doen en waar je naartoe wilt in je carrière. Ga er niet van uit dat zij zomaar weten wat jij wilt.”

 

Intellectueel eigendom is een cruciaal element bij de ontwikkeling van videogames en is op twee manieren essentieel voor Jill. Ze werkt vooral aan het begin van het project en richt zich op ontwerp, idee en prototype. Wetten inzake intellectuele eigendom beschermen game designers zoals Jill en haar rechten op beloning of wederzijdse erkenning. Anderzijds is het ook essentieel dat haar klanten eigenaar worden van die IP en haar ontwerpen kunnen gebruiken en laten uitgroeien tot een geweldige spelervaring. 

 

Als ze om zich heen kijkt, ziet Jill veel mensen in de gamesector van wie ze kan leren. “Ik heb niet één rolmodel wiens poster boven mijn bed hangt. Als ik om me heen kijk, zie ik veel mensen waar ik iets van kan leren. Mijn naaste collega, wiens positieve energie echt m’n dag opfleurt. Of een bevriende gamestudio die vindt dat alle bedrijven maatschappelijk verantwoord moeten zijn en daar ook naar leeft. Of een stagiaire die moeiteloos een community bij elkaar brengt.”