Schermtijd, tijd die we besteden aan het kijken naar een scherm zoals tv, tablet, console of computer, is voor velen onder ons het afgelopen jaar toegenomen. Meer schermtijd was geen keuze maar eerder een noodzaak voor mensen van alle leeftijden als gevolg van de corona pandemie.

 

Gezinnen moesten zich wenden tot Zoom-calls om in contact te blijven, virtueel onderwijs werd de norm en kinderen gebruikten onder meer games om tijd met hun vrienden(innen) door te brengen.

Uit een rapport van Pew Research Center ( Engels) blijkt dat 63% van de Amerikaanse ouders met schoolgaande kinderen zich meer zorgen maken over schermtijd dan voor de pandemie. Meer dan de helft van de ondervraagde ouders maakt zich ook zorgen over de impact op sociale vaardigheden en het emotionele welzijn van hun kinderen.

 

Experts op het gebied van schermtijd beginnen zich echter meer en meer te distantiëren van termen als “schermverslaving” en stellen vast dat er geen reden is tot morele paniek, zoals die vaak ontstaat wanneer kinderen in aanraking komen met nieuwe technologieën.

 

Het coronajaar 2020, waarin iedereen zich tot de digitale mogelijkheden heeft gewend, toonde aan dat de impact van schermtijd minder te maken heeft met de gloeiende schermen zelf, maar meer met de manier waarop ze worden gebruikt. Veel belangrijker zijn de ondersteuningssystemen die kinderen en hun ouders tot hun beschikking hebben.

 

Schermen zijn niet inherent goed of slecht, maar het gaat erom waar ze voor worden gebruikt en wat ze vervangen”, zegt Ann Masten, professor in kinderontwikkeling aan de Universiteit van Minnesota, Amerika.

 

Via sociale media, videogesprekken en videogames vinden kinderen nieuwe en creatieve manieren om hun vriendschappen te onderhouden. Tijdens elk schermmoment valt er iets te leren. “Er is nog een ander aspect van sociale vaardigheden dat in opkomst is en erg belangrijk wordt, digitale vaardigheden, en deze generatie wordt daar beter en beter in,” geeft Douglas B. Downey aan, een professor in de sociologie aan de Ohio State University.

 

Ontdek hoe je als (groot)ouder (maar ook als begeleider of leerkracht) kan waken over gezonde gamegewoonten en lees enkele slimme tips van ouders. Hier vind je meer informatie over instrumenten voor ouderlijk toezicht.