Statistieken bevestigen het cliché van de professionele gamewereld als hoofdzakelijk een mannenclub. Daar is maar één oplossing voor: meer aandacht voor inclusie en diversiteit in onze sector.

 

Ongeveer negen op tien personen die in België professioneel met games bezig zijn, identificeert zich als man. Daarmee doen we het iets minder goed dan het wereldwijde gemiddelde van acht op de tien personen, maar ook dat zijn geen percentages om over naar huis te schrijven. Die cijfers tonen aan dat het huizenhoge cliché van de professionele gamewereld als mannenbastion helaas niet ver van de realiteit ligt.

Deze cijfers staan echter in schril contrast met de genderverhouding onder spelers, waarbij maar liefst 47% in Europa zich identificeert als vrouw (cijfer van 2021). Dat is toch een merkwaardige kloof, die wil zeggen dat er nog heel wat ruimte is voor spelervaringen gericht op een vrouwelijk publiek. Het lijkt evident dat het ontwerp van een spel met bijvoorbeeld een vrouwelijk hoofdpersonage mee ontwikkeld wordt door vrouwelijke medewerkers, maar dat is helaas niet altijd het geval. Als games naast een commerciële ook een culturele tsunami willen teweegbrengen, moet daar dringend verandering in komen.

Er is maar één oplossing: meer aandacht voor inclusiviteit en diversiteit in de gamewereld. In een wereld waar nog steeds niet iedereen overtuigd is van gelijke rechten voor iedereen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. De Belgische gamesector is zich in ieder geval bewust van de uitdaging en probeert zo vaak mogelijk inclusieve initiatieven en organisaties onder de aandacht te brengen. Niet omdat we dan goed kunnen slapen, maar uit een oprecht geloof dat een inclusief en divers ecosysteem onze lokale sector onvermijdelijk creatiever en slagkrachtiger maakt.

Onderstaande organisaties verrichten prima werk op dit vlak:

Women in Games is een internationale groep activisten die pleiten voor meer vrouwen in games en eSports. Ze organiseren workshops en events en proberen via lokale ambassadeurs zoveel mogelijk vrouwen in de gamesector te bereiken en te helpen. De afdeling in België zou in het najaar van 2021 officieel van start gaan.

Represent is een campagne die strijdt voor meer diversiteit in de audiovisuele media. Ze publiceerden een handleiding (noem het geen checklist!) die audiovisuele -en dus ook gamebedrijven ter harte kunnen nemen om te komen tot een cultureel meer diverse werkvloer met meer mensen met een andere huidskleur.

WIFTM Belgium is de Belgische afdeling van een internationale organisatie die ontstond in het Hollywood van de jaren 70. Ze vechten voor gelijke rechten en inclusie van vrouwen in film, televisie en media in het algemeen.

Net als de filmwereld werd/wordt ook de gamewereld geconfronteerd met een heleboel #MeToo-verhalen. Seksueel misbruik blijft een probleem in creatieve sectoren die worden gedomineerd door mannen en het zou van weinig geloofwaardigheid getuigen om daar blind voor te zijn.

Slachtoffers van seksueel ongewenste intimiteiten of discriminatie kunnen in Vlaanderen terecht bij De Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst. Je kan deze ook veilig bereiken via het telefoonnummer 1700. Op federaal niveau kan je specifiek voor discriminatie op basis van seksuele geaardheid terecht bij Unia.

Het is positief dat deze organisaties in het leven zijn geroepen, maar tegelijkertijd is het laakbaar dat ze nog steeds zo hard nodig zijn. Bovendien kunnen ze in onze plaats geen actie ondernemen. Echte verandering begint bij de basis en onze bedrijven worden dan ook geregeld aangespoord om mee te werken aan gelijke kansen van iedereen, om zo tot een sterkere gamesector te komen. Iedereen los van seksuele geaardheid, ras of religieuze overtuiging gelijk behandelen is geen prestatie. Het is onze plicht.