Omdat het er online niet altijd even proper aan toe gaat, biedt de gamesector tal van mogelijkheden om online spelen voor iedereen aangenaam te houden.

Het leeftijdsclassificatiesysteem PEGI houdt met heel wat factoren rekening. Een leeftijd plakken op het gedrag en taalgebruik van een tegenstander die zich aan de andere kant van de wereld bevindt, lukt natuurlijk nooit. Maar dat online interacties niet gereglementeerd kunnen worden, betekent niet dat er geen mogelijkheden zijn om spelers te beschermen tegen mensen die het niet zo nauw nemen met beleefdheid, sportiviteit of zelfs algemene menselijkheid.

 

Wanneer iemand, al dan niet in het heetste van de strijd, seksistische, racistische, beledigende, bedreigende of obscene praat verkoopt, is het een koud kunstje om het mispunt in kwestie te muten. Zo kan jij de schadelijke opmerkingen alvast niet meer horen. Je kan deze spelers ook rapporteren. Hierdoor zal het gedrag in kwestie onderzocht worden en kan de speler een waarschuwing krijgen of (tijdelijk) geschorst worden.

 

Zo’n maatregelen zijn jammer genoeg nog steeds broodnodig. Elders op onze site staat te lezen dat de gamewereld nog steeds een mannenbastion is en dat is op het online strijdtoneel niet anders. Je hoeft niet heel lang op YouTube te zoeken om clips te vinden waarop vrouwelijke spelers belachelijk worden gemaakt omwille van hun geslacht. Wanneer de dames de heren een poepje laten ruiken, worden ze in weinig fraaie bewoordingen uitgescholden. Het leidt er zelfs toe dat heel wat vrouwen zich voordoen als mannelijke spelers om het seksisme te ontlopen. Dat kan toch de bedoeling niet zijn.

 

De gamesector heeft nog wat werk voor de boeg om van de online slagvelden een veilige, inclusieve ruimte te maken, maar er wordt hard gewerkt om online spelen voor iedereen echt aangenaam te maken.