Waar er vroeger in studies voornamelijk werd gefocust op de negatieve aspecten van het spelen van videogames, duiken tegenwoordig steeds meer studies met positieve effecten op. Zo is gamen bijvoorbeeld positief voor het ondersteunen van sociaal gedrag en cognitieve vaardigheden.

 

Dat spelen belangrijk is voor de zelfontplooiing van kinderen en jongeren, weten we al langer. Tegenwoordig gebeurt dat spelen echter vooral digitaal, wat door vele bezorgde ouders wordt gezien als een verontrustende evolutie. Toch wijzen studies uit dat games heel wat positieve effecten hebben op de ontwikkeling van jongeren.

 

Een van de argumenten die vaak naar boven komt, wanneer het gaat over het effect van videogames op jongeren, is dat gamen jongeren gewelddadig zou maken. Toch ontbreekt het aan betrouwbare studies die deze stelling bevestigen. Een studie uit 2022 bewijst zelfs het tegendeel. Een groep van 2580 spelers ging gedurende een periode van zes weken aan de slag met de populaire online shooters Apex Legends (PEGI 16) en Outriders (PEGI 18). Zo werd onderzocht of er een rechtstreekse relatie was tussen gevoelens van woede en de tijd die spelers doorbrachten met de games. Uiteindelijk kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat het spelen van deze games niet leidde tot een sterker gevoel van woede bij de testpersonen. Er zijn zelfs studies die aantonen dat games zorgen voor minder agressie in de echte wereld.

 

Zolang games worden gecombineerd met een gezond leefpatroon (gezond eten, voldoende slaap, sport, etc) kunnen games een positief effect hebben op de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden bij jongeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om probleemoplossend denken (vooral bij puzzelgames) en het aanwakkeren van creativiteit (bijvoorbeeld in Minecraft). Zelfs shooters – die doorgaans worden geassocieerd met geweld kunnen zorgen voor een beter ruimtelijk inzicht. Bovendien worden die games ook vaak gespeeld met andere spelers, wat de communicatieve vaardigheden van jongeren ondersteunt.

 

Net zoals bij elke hobby is er het risico op problematisch gedrag, maar in de praktijk blijkt het slechts om een zeer geringe groep van mensen te gaan. Bovendien gaat het hier vooral om een groep die videogames inzetten om te ontsnappen aan bestaande achterliggende psychosociale problemen. Een overgrote groep gebruikt het spelen van videogames als een gezonde vorm van entertainment.

In een ander artikel reiken we enkele do’s en don’ts aan om de hardnekkige vicieuze cirkel van een gamestoornis te doorbreken. Voor meer informatie of persoonlijke hulp kan je steeds terecht bij hulporganisaties zoals De DruglijnTele-Onthaal (106) of Mediawijs.