Videogames zijn een ideaal wapen in de strijd tegen eenzaamheid

In tijden van afzondering (zoals bijvoorbeeld in de blok- of examenperiode of tijdens langdurige ziekte) vergroot het risico op sociale isolatie en de…

Videogames als lijm voor het gezin

Journalist en tv-presentator Dominik Diamond getuigt over het belang van videogames in zijn leven en voor zijn gezin, doorheen depressies, ziektes en…

Videogames binden strijd aan met mentale aandoeningen

Dat het spelen van videogames een positieve invloed heeft op je mentale welzijn, wisten we al. Maar ze worden tevens ingezet om mensen te helpen, die…

Games in Schools: videogames in de klas

Uit onderzoek blijkt dat videogames bijdragen aan de ontwikkeling van diverse vaardigheden, waaronder cognitieve, visueel-ruimtelijke en ICT-vaardigheden…

Videogames in de strijd tegen HIV/AIDS

Kunnen videogames worden ingezet voor de preventie en behandeling van HIV/AIDS? Een nieuw onderzoek identificeert en vergelijkt serious games die ingezet…

Een persoonlijke videogamecoach inschakelen

Videogamecoach Sebastian aka Stavland en papa Stefaan delen hun ervaring over hoe een videogamecoach een positieve invloed kan hebben op de ontwikkeling…