Gemotiveerde, actief geïnteresseerde leerlingen leren makkelijker. Games in de klas zijn ideaal, maar leerkrachten weten dat dit niet vanzelf gaat. Daarom alvast enkele tips om games werkbaar te maken in de klas en valkuilen te vermijden.

1.    Games zijn het middel, niet het doel

Games zijn een leermiddel en nooit een doel op zich. Het kan nooit de bedoeling zijn om alles te hervormen naar lessen met een videogame erin. Maar af en toe een les waarin een videogame gebruikt wordt, is goud waard. Eenmaal goed voorbereid kan de leerkracht de motivatie van de leerlingen sterk verhogen.

 

2.    Games in de klas: een optie, geen must

Niet zo thuis in videogames? Geen probleem, er zijn tal van andere manieren om leerlingen actief geïnteresseerd in leerstof te maken. Ga je toch voor games in de klas, maak je dan voldoende vertrouwd met de game in kwestie. Doe thuis een testdoorloop en vergewis je van de mogelijkheden, beperkingen, timing, aandachtsboog… van de game of het game-onderdeel dat je wilt gebruiken. Werk eventueel eigen extra regels en begrenzingen uit. En last but not least: check deze website regelmatig om bij te blijven over de wereld van videogames.

 

3.    Er is feedback en er is feedback

Eigen aan games is dat ze instant feedback geven: in respons op je acties en beslissingen, op je prestaties, waar je in de fout gaat, wat je eventuele score is… Koppel die in-game feedback aan klassikale feedback, bijvoorbeeld door tussen twee sessies in (of tijdens een gepauzeerde sessie) gesprekstopics te openen. Het benoemen van uitdagingen, zowel succes als falen, hebben een positieve invloed op zowel de gameprestaties als het leerdoel.

 

4.    Soms volstaat alleen maar kijken

Videogames op zich kunnen al op fascinatie rekenen bij heel wat leerlingen. Soms hoeft er niet eens echt gespeeld te worden. Leerkracht Jeroen Heremans, één van de early adopters van videogames in de klas, ziet sowieso al een meerwaarde in de visualisering die games naar leerstof brengen. Daarom toont Jeroen vooraf opgenomen gameplay en gametrailers. “Om bepaalde zaken duidelijk en zichtbaar voor te stellen en vertelstandpunten uit te leggen”. Hij omzeilt daarmee ook eventuele technische obstakels voor het spelen van games, typisch voor games in de klasomgeving.

 

5.    Checklist

Is de game die je wilt gebruiken, geschikt voor de gemiddelde leeftijd en de mogelijk specifieke gevoeligheden van de klas? Draait de game op de voorradige hardware? Onderzoek of er misschien een makkelijker controleerbare werkvorm is die eventueel ook kosten en technisch geploeter terugschroeft. Bijvoorbeeld door niet individueel te spelen maar in groep te spelen of klassikaal.

 

6.    Omarm de bonuskennis en speel erop in

Naast het inhoudelijke dat leerlingen via games in de klas wordt overgebracht, ‘leren’ die leerlingen tegelijkertijd en onbewust ook andere vaardigheden. Zoals sociale, digitale en informatievaardigheden. Een leraar die daar doordacht op inspeelt, haalt zo nog heel wat meer uit de videogame.

 

·     Thomas (website in het Nederlands) is een platform van de KU Leuven voor leerkrachten godsdienst en levensbeschouwelijke vakken en biedt podcasts, artikels en lesimpulsen om met een bepaalde videogame aan de slag te gaan in de klas.

·     Artemis (website in het Frans) biedt een reeks handige lesfiches aan waarin nieuwe technologieën, waaronder videogames, zijn geïntegreerd.

·     Gamekunde biedt handige lesfiches en lijsten met kindvriendelijke videogames.

·     Ontdek ook de tips van leerkracht Jeroen Heremans en Geek My Class.

·     Check het Youtube-kanaal Games@School voor handig beeldmateriaal uit populaire videogames.

·     Raadpleeg ons overzicht van commerciële games voor in de klas.

Ook het Europees leerprogramma Games in Schools en het Game.Learn.Grow toolbox project van de Vlaamse overheid zijn interessante instrumenten.

· Digitale Wolven brengt kinderen en jongeren digitale vaardigheden bij door workshops te geven en dit vooral in de klas. Zo worden ze voorbereid op de digitale wereld van vandaag en morgen.