Videogames zijn niet het hersenloze entertainment waarvoor ze soms worden versleten. Integendeel: experimenteel onderzoek aan de universiteit van Utah toont aan dat ze net een rol kunnen spelen tegen het verouderingsproces van ons brein.

Sarah Shizuko Morimoto is een onderzoekster aan de universiteit van Utah, wiens werk zich toespitst op cognitieve stoornissen, in het bijzonder deze veroorzaakt door ouder wordende hersenen, zoals geriatrische depressie en de ziekte van Alzheimer. Sarah is naar eigen zeggen uitermate geboeid door de relatie tussen wat we denken en hoe we ons voelen. Uit die interesse groeide een interessante onderzoeksvraag: kunnen we de werking van onze hersencircuits verbeteren door het spelen van een videospel?

Om die hypothese te testen, ontwikkelden Morimoto en haar team Neurogrow, een videospel over tuinieren ontworpen met als expliciete doel de werking van neurale circuits te verbeteren. De hoop van de onderzoekers was dat een aftakelend brein dat wordt blootgesteld aan het spel, beter zou reageren op medicatie zoals antidepressiva. Videogames niet als vervanging van het geneesmiddel, maar eerder als facilitator ervan.Net als Dr. Kawashima, de Japanse neurowetenschapper die zijn naam verleent aan de hersengymnastiekspellen van Nintendo, gelooft Morimoto volop dat het spelen van speciaal daarvoor ontworpen games een wapen kan zijn in de strijd tegen aftakelende hersenen of een brein dat is getroffen door de ziekte van Alzheimer. De eerste experimenten met een beperkte populatie zijn alvast veelbelovend voor de klinische proeven die Morimoto’s theorie verder moeten onderbouwen.