Van jonge kinderen tot tieners: videogames zijn alomtegenwoordig in het leven van onze kids. Het is dan ook logisch dat kinderen op de schoolbanken leren om veilig en verantwoord met games om te gaan. Hier zijn alvast vier lespakketten om het gesprek in de klas op gang te brengen.

 

Het gebruik van videogames in de klas is een uitstekende manier om de aandacht van studenten te behouden en hun nieuwsgierigheid te prikkelen. Spellen als Minecraft en de Discovery Tour van Assassin’s Creed hebben op dat vlak hun nut al voldoende bewezen. Maar minstens even belangrijk als het gebruik van videogames in de klas, zijn maatschappelijke lessen over videogames.

De Britse videogame sectorfederatie UKIE heeft hierrond een aantal (Engelstalige) lespakketten opgesteld (download pakket van zo’n 160MB). Studenten komen er in aanraking met het leeftijdsclassificatiesysteem PEGI en leren er over verschillende types in-game aankopen en hoe ze daar financieel verantwoord mee omspringen. Verder leren kinderen afspraken maken over hun speelgedrag en wordt er een les besteed aan veilig online gamen. De lessen vertrekken vanuit de leefwereld van de jongeren en hebben als doel essentiële vaardigheden aan te leren die ze hun hele leven lang kunnen gebruiken.

Elk lespakket bestaat uit een handige onderwijsgids voor de leraar, evenals een presentatie en werkbladen voor de leerlingen. De lessen vertrekken steeds vanuit de eigen ervaringen van de leerlingen en hebben als doel om de conversatie over de thema’s op gang te trekken en de leerlingen erover te laten nadenken. De lessen zijn geschikt voor jongeren van 8 tot 16 jaar, maar hou er rekening mee dat de PEGI-rating van de aangehaalde videogames schommelt tussen de 3 en 12. De concrete voorbeelden kunnen uiteraard worden aangepast om te voldoen aan de noden van een specifieke klasgroep.

Hier is meer informatie over de 4 lespakketten.

Lespakket PEGI

Leerlingen maken kennis met het Pan European Game Information (PEGI) beoordelingssysteem. Ze leren over de verschillende labels die worden gebruikt om games te classificeren en krijgen inzicht hoe verschillende titels dat label krijgen. Er wordt tevens stilgestaan bij het belang van dit systeem.

Na te hebben geleerd hoe PEGI werkt, dienen leerlingen het zelf toe te passen. Ze krijgen een aantal trailers te zien en moeten op basis daarvan aangeven wat volgens hen de correcte PEGI-leeftijd is en waarom. Leerlingen worden bovendien uitgenodigd om dezelfde oefening te maken voor videogames uit hun eigen collectie. Het kan hen helpen bij het maken van slimme beslissingen over wat ze spelen en met wie ze dat doen.

Lespakket online veerkracht

Dit lespakket bouwt verder op het bestaande onderwijs over online veiligheid en/of pestgedrag. Tijdens de les nemen studenten deel aan discussies over echte nieuwsverhalen en methoden waarmee ze slachtoffers van online pesten, kunnen helpen.

De les focust ook op verhalen uit de game community om veerkracht te ontwikkelen tegen de meer negatieve aspecten van online interacties. Centraal staat het verhaal van een jongen met een zeldzame spierziekte die in het online rollenspel World of Warcraft hechte vriendschappen heeft gesmeed. Er wordt tevens aangeleerd om de positieve kanten en het goede karakter van videogames te laten zien.

Lespakket afspraken maken

In deze les wordt bekeken hoe videogames een gezonde hobby kunnen zijn en hoe leerlingen met hun ouders, voogden of begeleiders kunnen praten over een gezonde spelomgeving. De les begint met het specifiek identificeren van wat we verstaan onder “gezond zijn” en gaat dan verder met de redenen waarom de leerlingen zo graag videogames spelen. Leerlingen worden vervolgens aangemoedigd om deze dingen te vergelijken, om te zien of er een verband is tussen de twee.

In het tweede deel van de les werken leerlingen een plan uit om met hun ouders, voogden of begeleiders te onderhandelen over het spelen van videogames. Er wordt uitgelegd waarom videogames voor jongeren belangrijk zijn, er worden afspraken gemaakt rond het soort videogames ze spelen alsook waar en wanneer er mag gespeeld worden. Hier wordt ook stilgestaan bij het belang van samen spelen met de ouders, voogden of begeleiders en daarvoor worden enkele geschikte games aangereikt.

Lespakket financiële geletterdheid

Deze les laat leerlingen kennismaken met het idee van financiële geletterdheid en onderstreept het belang van slim om te gaan met hun geld. Ze vernemen verschillende redenen waarom het belangrijk is om dat te doen, ze leren verschillende budgetstrategieën en krijgen een realistisch begrip van dagelijkse kosten.

Deze financiële materie wordt gekoppeld aan een uitleg van de verschillende soorten in-game aankopen die er bestaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen DLC, lootboxes en battle passes en er wordt aangetoond hoe deze verschillende in-game aankopen een impact kunnen hebben op je budgetplan. Ten slotte wordt aan de leerlingen gevraagd hoe ze hun geld op een verantwoorde manier aan deze zaken kunnen besteden.