Privacybeleid

Ingangsdatum : 01/01/2024

INLEIDING

Speelhetslim.be is een website opgericht door Video Games Federation Belgium (VGFB), de Flemish Games Association (FLEGA) en gamesbrussels, in nauwe samenwerking met Pan European Game Information (PEGI), Video Games Europe en European Games Developer Federation (EGDF). De effectieve beheerder van de website is VGFB.

Verwerkingverantwoordelijke: VGFB VZW

Ondernemingsnummer: 0480.525.528

Adres : Interleuvenlaan 62, 3001 Leuven

VGFB respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en andere personen van wie wij gegevens verwerken (de “betrokkenen”).

Dit privacybeleid legt uit welke persoonsgegevens we van u verzamelen en hoe we deze persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen, ongeacht of u onze website bezoekt of in contact komt met onze organisatie.

Door onze website te bezoeken of in contact te treden met VGFB, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer we in dit privacybeleid verwijzen naar “persoonsgegevens” van een betrokkene, doelen wij op de gegevens die de betrokkene identificeren of kunnen identificeren.

 

WELKE INFORMATIE WE VERZAMELEN

 

Wij verzamelen de volgende informatie:

 • In geval van het gebruik van onze website wordt gebruiksinformatie verzameld, waaronder:
  • uw IP-adres (Internet Protocol)
  • uw browsergegevens
  • informatie over uw computerhardware
  • uw besturingssysteem
  • de tijd dat u onze website bezoekt
  • en het type inhoud dat u bekijkt of waarmee u zich bezighoudt terwijl u op onze website bent
 • Als u ons een e-mail stuurt:
  • uw e-mailadres
  • andere informatie die u zelf met ons deelt in uw e-mail zoals uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer, uw adres, etc.

 

HOE WE INFORMATIE VERZAMELEN

 

We verzamelen persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • Voor gebruiksinformatie, wanneer u onze website bezoekt, door gebruik te maken van de cookies van uw browser. Hiervoor gebruiken wij o.a. Google Analytics. Indien u meer wilt weten over cookies, raadpleeg dan ons cookiebeleid.

 

 • Wanneer u ons een e-mail stuurt en wanneer wij deze e-mail beantwoorden.

 

UW GEGEVENS BEWAREN

 

We bewaren enkel die persoonsgegevens die nodig zijn nodig zijn om onze doeleinden voor de volgende informatiecategorieën te vervullen:

 • Voor informatie verkregen door het gebruik van onze website: wij bewaren uw informatie maximaal 2 maanden na uw laatste activiteit op onze website. Na deze periode wordt de informatie verwijderd.

 

 • Wanneer u contact opneemt met ons via e-mail, bewaren we de e-mails in ons e-mailprogramma en/of op onze mailserver gedurende de wettelijke toepasselijke verjaringstermijn en desgevallend langer indien tijdens deze verjaringstermijn een geschil dreigt of hangende is.

 

 

 

HOE WE INFORMATIE GEBRUIKEN

 

We verzamelen informatie over onze gebruikers en bezoekers voor de volgende doeleinden:

 • In geval van gebruik van onze website:
 • Om onze website te kunnen aanbieden, onderhouden en verbeteren en een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden
 • Monitoren en begrijpen hoe onze website wordt gebruikt
 • Nieuws, updates en informatie over ons en onze website naar u te sturen, indien je daar geen bezwaar hebt tegen gemaakt
 • Directe ondersteuning te bieden aan gebruikers
 • Indien u ons een e-mails stuurt: enkel en alleen om uw vragen te beantwoorden

 

MET WIE WE INFORMATIE DELEN

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen of delen met derden voor marketingdoeleinden.

 

Wij zullen uw informatie alleen delen wanneer vereist of toegestaan door de wet.

 

Wij delen geen persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie.

 

Wij maken gebruik van Google Analytics die de verzamelde persoonlijke data mogelijks bewaart op servers in een derde land buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Voor bepaalde landen zijn er adequaatheidsbesluiten genomen door Europese Commissie. Dit houdt in dat de Europese Commissie heeft geoordeeld dat deze landen een wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens hebben die gelijkwaardig is aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast neemt Google Analytics voor zover wij weten veiligheidsmaatregelen om een passende gegevensbescherming te verzekeren. Meer informatie vindt u hier.

 

 

WAT ZIJN UW RECHTEN ?

 

U beschikt over volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: u kan gratis een kopie vragen van de persoonsgegevens die wij over u hebben.

 

 • Het recht op verbetering: u kan ons vragen om uw persoonsgegevens aan te passen als deze volgens u onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht op wissen: u kan aan ons vragen om uw persoonsgegeven te wissen. Indien wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren, dan kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen.
 • Het recht om de verwerking te beperken: u kan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 • Recht op intrekking van uw toestemming: indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kan u deze toestemming intrekken.

 

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kan ons verzoeken de persoonsgegevens die wij hebben verzameld aan u of aan een andere organisatie over te dragen.

 

PRIVACYBELEID VAN ANDERE WEBSITES

 

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze eigen website. Voor zover onze website links bevat waarmee u naar een andere website wordt geleid, dient u het privacybeleid van die website te raadplegen.

 

WIJZIGINGEN IN ONS BELEID

 

We herzien ons privacybeleid regelmatig. Onze website bevat steeds de meest recente versie van ons privacybeleid. Bovenaan deze pagina vindt u de datum waarop de huidige versie van ons privacybeleid van kracht is gegaan.

 

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Wilt u uw rechten uitoefenen, heeft u een vraag, of een klacht over hoe VGFB uw persoonsgegevens verwerkt, neem dan contact met ons op via e-mail : info@speelhetslim.be.

 

U HEBT HET RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

U kan een klacht over onze gegevensverwerking indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen