Kunnen videogames worden ingezet voor de preventie en behandeling van HIV/AIDS? Een nieuw onderzoek identificeert en vergelijkt serious games die ingezet worden om een van de grootste uitdagingen op het gebied van volksgezondheid te bestrijden.

In een nieuwe studie buigen onderzoekers zich over de inzetbaarheid van videogames of gamification voor de preventie en behandeling van HIV/AIDS. Zij vergeleken verschillende videogames en tools zoals o.a. Secret of Seven Stones, BattleViro, ViralCombat en PlayForward: Elm City Stories. De meeste van de onderzochte games situeren zich in het role-playing genre en zijn voor het overgrote deel te spelen op mobiele apparaten (gsm, tablet, etc.), wat de toegankelijkheid ervan bevordert. Sommige van de onderzochte games hebben als doel om spelers te informeren over seksueel risicovol gedrag en het vermijden van een ongewenste zwangerschap. Andere games willen dan weer het stigma rond HIV-tests doorbreken.

De games uit het onderzoek richten zich vooral op gedragsverandering en hebben als doel om gezonde seksuele gewoontes aan te moedigen. Zo zetten ontwikkelaars in-game beloningen (achievements, avatars of andere in-game content) en feedback (levels, punten, ranglijsten) in om spelers te motiveren om de juiste beslissingen te nemen. Op die manier zorgen ontwikkelaars ervoor dat spelers ook in het echte leven risicovol gedrag vermijden en dat ze zich regelmatiger zullen laten testen op HIV.

Concrete gedragswijzigingen zijn moeilijk te meten, maar de studie toont wel aan dat spelers van dergelijke serious games na enkele maanden wel over een verhoogde kennis over het onderwerp beschikken. Dit werd onder meer onderzocht door de game logs te controleren, waaruit bleek dat er een positieve correlatie was tussen de verhoogde kennis en het aantal levels dat werd voltooid.